Jak vybrat sekačku na trávu?

Dobrý den vážení zákazníci,
v následujícím textu Vám poskytneme několik důležitých informací před nákupem vlastní nové zahradní sekačky na trávu.

Hlavní otázky před nákupem sekačky na trávu jsou asi následující:

1. Velikost trávníku, kterou budete udržovat sekačkou na trávu

   Základním kritériem výběru zahradní sekačky je velikost sečené plochy. Malá elektrická sekačka není stavěná na sečení louky a naopak velká sekačka s pojezdem se nemusí hodit na sečení několikametrové předzahrádky před domem. Pro základní orientaci použijte níže uvedené info, které Vám udává vhodnost velikosti záběru vzhledem k předpokládané rozloze trávníku.

Rozloha trávníku Velikost záběru
200 m2 32 cm
350 m2 40 cm
500 m2 40 - 45 cm
1 000 m2 45 - 53 cm
2 000 m2 53 - 56 cm

2. Povaha terénu, který budete sekat

   Pokud je váš trávník rovinatý, nebude hrát toto hledisko takovou roli. Pokud je ale členitý, s velkým převýšením či nerovnostmi, bude pro Vás snazší pracovat s travní sekačkou, která má vlastní pojezd a dostatečný výkon. Je možnost zvážit i model s velkými koly, která zlepšují výkon právě v náročnějším terénu.

3. Členitost terénu

   Musíte sekat kolem stromů, skalek či jiných překážek? Pokud to velikost trávníku dovolí, vyberte si lehčí modely. U větších ploch zvažte model travní sekačky s předními natáčecími koly. Velmi dobře se manévruje s travní sekačkou, která má velká zadní kola.

4. Výbava sekačky na trávu

   Věci jako skládací koš, snadno nastavitelná ergonomická řidítka, pohodlné nastavení výšky sečení či regulace rychlosti u modelů travních sekaček s pojezdem Vám mohou zpříjemnit čas, který budete věnovat péči o váš trávník.

Stručné informace o mulčování

Co to vlastně je mulčování?

   Speciálně tvarované šasi mulčovací sekačky (může být doplněno mulčovací sadou nebo umlčovacím klínem) vytváří kolem žacího ústrojí turbulence, které znovu a znovu dopravují posečenou trávu zpět k nožům, kde je rozsekána na malinké kousíčky a následně vtlačena mezi stébla trávy. Posečená tráva tak doslova zmizí před očima.

1. Mulčování šetří čas

   Vzhledem k technologii mulčování odpadá stálé vysypávání koše nebo starost s hrabáním posekané trávy.

2. Mulčování šetří peníze

   Protože mulčovaná hmota slouží zároveň i jako skvělé přírodní hnojivo, ušetříte peníze za drahé chemické doplňky. Navíc brání vypařování vody, takže ušetříte i na závlaze.

3. Mulčování chrání trávník

   Jemné kousíčky rozsekané trávy jsou vtlačeny mezi stébla a chrání tak trávník před intenzivním slunečním zářením a před vysycháním. Je to skvělý způsob, jak udržet svěže zelenou barvu trávníku po dlouhou dobu. Abyste využili všechny výhody mulčování, měli byste dát pozor na to, abyste nikdy nesekali více než jednu třetinu výšky trávníku a v hlavní sezóně mulčovali jednou až dvakrát do týdne.

   Při sečení je tráva posekaná na malé kousky (ca. 1 cm) a zůstává ležet. Tím zůstane trávníku zachováno mnoho živných látek. K dosažení optimálního výsledku se musí trávník udržovat stále krátký.

Při mulčování dodržujte následující upozornění:

 • Nesečte mokrou trávu.
 • Nesekejte nikdy více než 2 cm celkové délky trávy
 • Jeďte pomalu.
 • Využívejte maximální otáčky motoru.
 • Pravidelně čistěte sekací ústrojí.

Sečení trávy zahradní sekačkou

   Trávník je tvořen různými druhy travin. Jestliže jej často sečete, rostou více traviny, které se silně zakořeňují a tvoří pevné drny. Sečete-li jej zřídka, vyvíjejí se více traviny rostoucí do výšky a jiné divoké byliny (např. jetel, sedmikrásky). Normální výška trávníku se pohybuje kolem ca. 4–5 cm. Posekat se má pouze 1/3 celkové výšky; tedy při 7–8 cm posečte na normální výšku. Trávník se pokud možno nemá sekat kratší než 4 cm, jinak se při suchém počasí poškozují drny. Vysoce narostlou trávu (např. po dovolené) sekejte na normální výšku po etapách. Při sečení nechejte posečené pruhy vždy trochu překrývat.

Způsob doručení sekačky na trávu

   Zboží je vždy kompletní a připravené k použití (mimo pohonné hmoty a maziva). Před zabalením ještě testované výrobcem. Výrobek je v balení zkompletovaný mimo složené madlo a odpojený koš. Nedostanete tedy stavebnici jako se Vás snaží mylně informovat v některých reklamních spotech.

Před prvním použitím zahradní sekačky

 • přečíst pečlivě návod k použití!
 • zkompletovat dle návodu rozložené součásti (většinou jen koš a madla)
 • doplnit potřebné množství oleje (většinou 0,6l) a paliva (většinou 1,5-2,5l,max.2cm pod okraj víčka)
 • po prvních 2-5 provozních hodinách vyměňte olejovou náplň, následně po každé sezoně

Tipy a rady k provozu travní sekačky

Jednou za sezonu:

 • vyměňte olej motoru.
 • namažte kloubové body a zkroucené pružiny na deflektoru odhazovací koncovky.
 • na konci sezony nechejte nářadí v odborné dílně přezkoušet a provést jeho údržbu.

Čištění sekačky na trávu

   Po každém provozu nářadí očistěte. Nečištění nářadí vede k poškození materiálů a funkčním poruchám. K čištění nepoužívejte vysokotlaký čistič! Naklánějte nářadí pouze tak, aby zapalovací svíčka směřovala nahoru, čímž nedojde k žádnému poškození motoru vlivem paliva nebo oleje. Čistěte nářadí pokud možno vždy přímo po sečení. Sekací prostor a deflektor odhazovací koncovky vyčistěte pomocí kartáče, smetáčku nebo hadru. Postavte sekačku na kola a odstraňte všechny viditelné zbytky trávy a nečistot.

Čištění koše na trávu

   Nejjednodušší je čištění prováděné přímo po sečení. Sundejte a vyprázdněte koš na trávu. Potom je možno vyčistit silným proudem vody (zahradní hadicí). Před dalším používáním nechejte koš na trávu důkladně vyschnout.

Motor sekačky na trávu

   Některé modely nemají páčku akcelerátoru (želva,zajíc), otáčky budou nastavovány automaticky. Motor vždy běží v optimálních otáčkách nastavených výrobcem. Také u teplého motoru může být eventuálně nutné, stisknout sytič případně Primer. Některé modely nemají sytič a Primer. Motor se potom nastaví automaticky na příslušný startovací postup.

ZPĚT NA RADY A TIPY