Jak vybrat myčku nádobí?

Dobrý den vážení zákazníci,
jedním z běžných užitečných pomocníků v domácnosti se stala myčka nádobí. Tyto přístroje nabízí řada výrobců v různých provedeních a pokusíme se Vámi tedy trochu pomoci při výběru té Vaší myčky.

Jak pracuje myčka nádobí

   Nádobí je v myčce ostřikováno proudy teplé vody se saponátem a tím jsou rozpouštěny a smývány nečistoty z nádobí. Poté je nádobí několikrát opláchnuto, aby se odplavily zbytky nečistot a saponátu. Do posledního oplachu je přidáno

leštidlo, které zabezpečí, že voda nevytvoří kapky na povrchu nádobí. Tento poslední oplach je prováděn horkou vodou, která nádobí zahřeje. V posledním kroku je odčerpána voda a nádobí se suší. Sušení probíhá na principu samovolného odpaření vody z horkého nádobí. 

Výhody použití myčky nádobí

   Výhody myčky nádobí jsou nejen v tom, že nás zbaví nepříjemné práce a ušetří čas, který můžeme využít jiným způsobem. Podle statistik je průměrná doba, která je potřeba k ručnímu mytí nádobí po třech jídlech čtyřčlené rodiny za den, 55 minut. To je za rok zhruba 14 dní. Dokážete si představit, že umýváte nádobí stejnou dobu, po kterou odpočíváte na dovolené? I když nemyjete nádobí po třech jídlech denně a počet členů vaší rodiny je nižší, stejně stojí tento statistický údaj za úvahu.

   Další nezanedbatelnou výhodou je úpora vody a energie na její ohřev. Při mytí nádobí a jeho oplachu ve dřezu spotřebujete zhruba 40 litrů teplé vody na umytí nádobí po jednom jídle. Při mytí nádobí pod tekoucí vodou je to až 70 litrů teplé vody.

   Myčku, která je určena pro 12 sad nádobí, naplní čtyřčlená rodina zhruba za den, tedy třech jídlech. Spotřeba vody je podle typu myčky a použitého programu 13 litrů až 30 litrů vody (oproti 120 až 210 litrům za tři ruční mytí). Z toho je jen část vody ohřívána na 40 až 70°C. Ohříváme tedy mnohem menší množství vody a z toho plyne nezanedbatelná úspora elektrické energie. Podle statistických údajů je ruční mytí dražší až o 35%! 

   Při mytí v myčce není třeba utírat nádobí, které z myčky vyjmeme již suché.

Co musíme vědět před nákupem myčky

Velikost myčky

   Při rozměrech zhruba (š x h x v): 60 x 60 x 85 cm je myčka určena pro 12 (14) souprav nádobí. Soupravou nádobí se rozumí jeden talíř hluboký, mělký a dezertní, šálek, podšálek a příbor. Pokud máme dostatek místa, měli bychom uvažovat o tomto rozměru, zejména pokud je v domácnosti 3 a více osob. Prostor v této myčce umožňuje jednoduše umývat i větší hrnce a pekáče.

   Rozměry přibližně (š x h x v): 45 x 60 x 85 cm má myčka nádobí pro 8 (9) souprav nádobí. Pokud máme nedostatek místa nebo je počet osob v domácnosti nízký, zvolíme tento rozměr. Nevýhodou je malý prostor pro případné mytí hrnců. Při využívání v domácnosti s větším počtem osob je třeba počítat s častějším mytím.

   Stolní myčka nádobí pro 4 jídelní soupravy má přibližné rozměry (š x h x v): 55 x 45 x 45 cm. Lze umístit například na desku kuchyňské linky. Při mytí hrnců a pekáčů se do myčky vejde minimum dalšího nádobí. Není vhodná, pokud je v domácnosti 3 a více osob.

Umístění myčky

   Podle způsobu zabudování rozlišujeme myčky volně stojící, která má často možnost podstavby a vestavné. Volně stojící myčku můžeme umístit vedle kuchyňské linky nebo kamkoli jinam. Často lze tento typ myčky odejmutím horní desky změnit na myčku podstavnou, která je určena pro zasunutí pod desku kuchyňské linky.

   Vestavné myčky tvoří samostatnou kategorii , která je konstrukčně přizpůsobena pro vestavění a zaintegrování do kuchyňské linky. Dvířka této myčky jsou přichystána na dodatečnou montáž panelu, jehož materiál je totožný s materiálem dvířek kuchyňské linky. Z takové myčky je potom v kuchyňské lince patrný jen ovládací panel. Pokud je myčka plně integrovaná, je ovládací panel na hraně dvířek, kde není vidět, takže skříňka s myčkou se nijak neliší od ostatních.

Připojení myčky 

   Myčka nádobí je připojena (stejně jako pračka) na vodu, odpad a elektrickou zásuvku, která musí mít samostatný okruh a jistič.

Vybavení myček nádobí

Mycí programy, které mohou myčky nabízet: 

Program pro mytí běžně zašpiněného nádobí - má zhruba 60°C a je základním programem myček. U nejvyšších modelů je nahrazen automatickým programem. 

Bio program - myje zhruba při 50°C a lépe využívá enzimů obsažených v mycím prostředku. Je energeticky úsporný a vhodný také pro sklo a plastové nádobí. 

Rychlý program -  pracuje zpravidla při 40°C a je vhodný na mírně zašpiněné nádobí, které nevyžaduje dlouhou dobu mytí. 
Intenzivní program je určený pro velmi zašpiněné nádobí se zaschlými zbytky. Pracuje při teplotě mycí lázně většinou okolo 70°C a bývá nejdelším programem. 

Senzorový nebo automatický program - umožněn až vybavením myček elektronickými senzory, které sledují průběh mytí a podle naměřených výsledků upravují průběh mycích cyklů. Pomocí inteligentního řízení mycího cyklu dosahuje myčka výborných výsledků mytí při extrémně nízké spotřebě vody a elektrické energie. Těmito programy jsou vybaveny vyšší modely myček.

Oplach - nejkratší program, který opláchne nádobí ve studené vodě. Je určen k namočení nádobí. Použijeme jej, pokud přidáme nádobí do myčky, ale nechceme spouštět mycí program (např. proto, že myčka není zcela zaplněna). Nádobí se zbaví nejhorší nečistoty a hlavně se namočí, takže nedochází k dalšímu zasychání zbytků jídla, které mohou zbytečně komplikovat mytí.

Sušení nádobí

   Princip sušení je u myček založen na zahřátí nádobí při posledním oplachu a odpařování vody z jeho povrchu pomocí takto získaného tepla. U běžných myček probíhá toto sušení po odčerpání vody z posledního oplachu samovolně. Některé myčky jsou vybaveny zařízením, které zajišťuje proudění vzduchu v myčce a kondenzaci přebytečné vlhkosti (Jet Dry, Turbo - Dry, atd.). Tímto způsobem je dosaženo vyšší účinnosti sušení.

Ostřikovací ramena

   Základní provedení myčky se dvěma koši na nádobí má montována dvě mycí ramena. Spodní ostřikovací rameno je umístěno pod spodním košem a poskytuje nejvyšší tlak proudu vody. Spodní koš je proto určený především pro mytí silně zašpiněného nádobí a není vhodný pro mytí jemného skla a lehkých kusů nádobí.

  Hodní rameno je umístěno nad horním košem a poskytuje nižší tlak proudu vody. Proto jemné sklo, lehké a choulostivé nádobí myjeme v horním koši. U vyšších modelů myček je montováno ještě třetí ostřikovací rameno pod horní koš. Toto rameno vytváří proudy vody směřované dolů i nahoru a zajišťuje ještě důkladnější mytí nádobí. 

Koše na nádobí

   Myčky bývají vybaveny dvěmy koši na nádobí. Horní koš může obsahovat variabilní držáky na skleničky, drobné hrníčky a jemné nádobí. Koš bývá výškově nastavitelný a umožňuje tak mytí i vysokého skla a zlepšuje možnosti uložení nádobí.

   Ve spodním koši je držák pro mytí příborů, který může být rozevíratelný, pro jednodušší vyjmutí umytých příborů. Důležité je vybavené sklopnými nebo vyjimatelnými držáky na nádobí, které by mohly při mytí hrnců překážet.

Zásobníky na mycí prostředky

   Mycí prostředky - mycí prášek, leštidlo a sůl, které jsou nutné pro správný provoz myčky, plníme do speciálních zásobníků.

   Zásobníky na mycí prášek jsou zpravidla dělené (pro prášek na předmytí a hlavní mytí) a sdružené se zásobníkem na leštidlo. Pokud není zásobník na mycí prášek dělený, sypeme prášek na předmytí rovnou do prostoru myčky. Plníme jej dávkou mycího prášku pro jedno mytí a případně předmytí.
Zásobník na tekuté leštidlo mívá na sobě ovladač pro nastavení dávky leštidla a může mít optický ukazatel naplnění nebo kontrolku na ovládacím panelu myčky. Leštidlo doplňujeme zhruba po 20 mytích.

   Zásobník soli, která je nutná pro obnovu dekalcifikátoru (odvápňovače) je montován ve dně myčky. Také zde zde je zpravidla možnost nastavení dávkování soli podle podle tvrdosti vody. Kontrola stavu soli je důležitá pro funkci odvápňování a při jejím nedostatku může dojít k poškození dekalcifikátoru. Kontrola soli je proto často provedena signalizační kontrolkou na ovládacím panelu. Sůl doplňujeme zhruba po 20 mytích.

Filtry pro zachycení nečistot

   Ve dně myčky jsou zabudovány filtry pro zachytávání nečistot. Největší filtr tvoří zpravidla nerezové síto. Uprostřed síta je nasazen válcový filtr pro hrubé nečistoty a mikrofiltr. Tyto filtry je třeba pravidelně čistit, protože jejich zanešení může zabraňovat v průchodu vody k oběžnému čerpadlu a snižuje výkon myčky. Filtrace může být vylepšena pomocí systémů, které udržují filtry po dobu mytí průchozí (např. Dynamický systém filtrace, Velkoplošný filtrační systém, atd).

Systémy proti vytopení

   Před škodami způsobenými vodou z poškozených částí myčky nebo přívodní hadice chrání systémy, které zastaví přívod vody do myčky a případně zadrží vyteklou vodu (Aqua stop, Aqua kontrol, Aqua alarm, Water stop, Watersafe, atd.).

Energetická třída, třída účinnosti mytí a třída účinnost sušení

   U každé myčky jsou udány tyto hodnoty v rozsahu A až G u energerické třídy a A až D u třídy účinnnosti mytí a sušení, přičemž nejlepší hodnota je A.
Tyto hodnoty slouží k orientačnímu posouzení energetické náročnosti a výsledků činnosti myčky. Třídy účinností však nejsou v rozsahu od nejlepší po špatnou jak jsme při podobném známkování zvyklí. I myčka s účinností D umyje běžně znečištěné nádobí dobře. Rozdíly se nejvíce projeví až u nádobí zaschlého a silně znečištěného.

Topné těleso

   Základní provedení myčky má topné těleso zabudováno u dna myčky. Takto zabudované těleso má několik nevýhod. Může poškodit plastové části nádobí, pokud nám na něj v průběhu mytí upadne, zabírá místo pod spodním ostřikovacím ramenem a musí být v kontaktu s vodou, což určuje minimální množství vody, které je nutné použít.

   Proto začali výrobci používat systém topení, kdy je topné těleso umístěno mimo vnitřní prostor myčky a funguje jako průtokový ohřívač. To odstranilo uvedené nevýhody a umožnilo další zvýšení úspor vody a tím také elektrické energie.

Hlučnost myček

   Jako každý stroj i myčka nádobí je zdrojem hluku. U prvních myček dosahovala hlučnost více než 70 dB. Postupně se však výrobcům podařilo hlučnost snižovat a dnes se hlučnost myček pohybuje od necelých 60 dB až po velmi nízkou hranici 45 dB. Vestavěním myčky do kuchyňské linky se může hlučnost snížit až o 2 dB. Nízká hlučnost je nejen přijemná, ale umožňuje využití myčky i v noci, aniž bychom rušili sousedy nebo vlastní spánek.

Další možná vylepšení myček nádobí

   Vyvážená dvířka umožňují ponechání dvířek ve zvolené poloze, což může být užitečné např. pro rychlé ochlazení nádobí před jeho vyjmutím z myčky.
Funkce pro mytí v jednom koši je výhodná při nutnosti mytí polovičního množství nádobí (např. Multizone).
Odložený start mytí pomůže například využívat noční proud. 

   Výměník tepla je zabudován do stěn a slouží jako kondenzer při sušení nádobí, kdy se na chladném povrchu stěn sráží voda. Při mytí se odpadním teplem ohřívá voda pro další cyklus. 

   Zařízení umožňující snadnou změnu výšky zavěšení horního koše usnadňují manipulaci a umožňují lepší využití prostoru myčky.

   Doufáme, že jsme Vám alespoň trochu pomohli při Vašem výběru myčky. 

 

ZPĚT NA RADY A TIPY