Likvidace elektroodpadu

Info o poplatcích za likvidaci elektroodpadu v souvislosti se zněním zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Vážený spotřebiteli, uživateli elektrozařízení určených k použití v domácnostech,
dovolujeme si Vás tímto informovat, že při nákupu elektrozařízení v našem obchodě je umožněno bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje (prodejna Bílkova ulice 2939, 39002 Tábor), a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. 
V případě dodávky nového elektrozařízení na adresu je umožněno spotřebiteli předat při dodání nového výrobku použité elektrozařízení přepravci. Službu lze bezplatně objednat pouze při nákupu nového zboží obdobných parametrů a kusů. Požadavek na odvoz je nutné napsat do poznámky v objednávce. Starý spotřebič musí být odpojen od elektrické sítě, přívodu vody a odpadu a připraven k odvozu. Lednička a mrazáky musí být odmraženy a vysušeny, z praček a myček musí být vypuštěna voda. Nevyčištěný a nevysušený starý spotřebič řidič přepravní firmy nepřevezme z důvodu možného poškození nových spotřebičů k rozvozu. Starý spotřebič je nutno připravit do místa předání nového výrobku, tedy k prvním uzamykatelným dveřím domu.

Použitá elektrozařízení neodstraňujte spolu se směsným komunálním odpadem, ale odkládejte pouze na místa k tomu určená nebo v místech zpětného odběru. Použitá elektrozařízení jsou následně určena k v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu. Důvodem pro výše uvedený postup odběru elektrozařízení je vliv škodlivých a nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví.

Zbavit se elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu smí jeho držitel (konečný uživatel - občan, spotřebitel) jen jeho předáním zpracovateli podle § 37l, prodejci nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru.

Informace o místě zpětného odběru v lokalitě provozovny prodejce ELECTRO GARDEN s.r.o.:

Sběrný dvůr Bydlinského ulice (provozovna Tábor)
Provádíme i zpětný odběr elektrozařízení, tzn. že kompletní elektrospotřebič u nás můžete odevzdat zdarma. Elektrospotřebiče dělíme na: velké, střední, malé, s chlazením, nářadí, zahradní technika.

Otevírací doba
Pondělí 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Úterý 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Středa 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Čtvrtek 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Pátek 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Sobota 8:00 – 12:00

Bezplatný zpětný odběr elektrozařízení je umožněn pro spotřebitele/uživatele s místem trvalého bydliště Tábor nebo spotřebitele/uživatele, který se prokáže nákupem nového elektrozařízení u prodejce ELECTRO GARDEN s.r.o.