Likvidace elektroodpadu

Info o poplatcích za likvidaci elektroodpadu:
Naše ceny obsahují veškeré poplatky za likvidaci elektroodpadu. V rekapitulaci Vaší objednávky nebude žádná částka již připočítána. Spotřebiteli je umožněno využít svoz elektroodpadu na sběrné místo (svoz je zpoplatněn).

Vážený spotřebiteli, uživateli elektrozařízení určených k použití v domácnostech,
dovolujeme si Vás tímto informovat, že při nákupu elektrozařízení v našem obchodě je umožněno bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje (prodejna Bílkova ulice 2939, 39002 Tábor), a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. V případě dodávky nového elektrozařízení na adresu je umožněno předat použité elektrozařízení přepravci (svoz na místo zpětného odběru je zpoplatněn, likvidace je bezplatná).

Použitá elektrozařízení neodstraňujte spolu se směsným komunálním odpadem, ale odkládejte pouze na místa k tomu určená nebo v místech zpětného odběru. Použitá elektrozařízení jsou následně určena k v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu. Důvodem pro výše uvedený postup odběru elektrozařízení je vliv škodlivých a nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví.

Zbavit se elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu smí jeho držitel (konečný uživatel - občan, spotřebitel) jen jeho předáním zpracovateli podle § 37l, prodejci nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru.

Informace o místě zpětného odběru v lokalitě provozovny prodejce ELECTRO GARDEN s.r.o.:

Sběrný dvůr Bydlinského ulice (provozovna Tábor)
Provádíme i zpětný odběr elektrozařízení, tzn. že kompletní elektrospotřebič u nás můžete odevzdat zdarma. Elektrospotřebiče dělíme na: velké, střední, malé, s chlazením, nářadí, zahradní technika.

Otevírací doba
Pondělí 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Úterý 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Středa 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Čtvrtek 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Pátek 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Sobota 8:00 – 12:00

Bezplatný zpětný odběr elektrozařízení je umožněn pro spotřebitele/uživatele s místem trvalého bydliště Tábor nebo spotřebitele/uživatele, který se prokáže nákupem nového elektrozařízení u prodejce ELECTRO GARDEN s.r.o.