Dárkové šeky

PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ DÁRKOVÝCH ŠEKŮ

Dobrý den vážení zákazníci,
níže si Vás dovolujeme informovat o podmínkách uplatnění dárkových šeků vydaných naší společností.

1. DÁRKOVÉ ŠEKY ZÍSKANÉ ZÁKAZNÍKEM BEZPLATNĚ (dárek prodejce)
Naše společnost poskytuje jako dárek k vybranému zboží nebo při jiných příležitostech dárkové šeky (dále jen bezplatné šeky). Pro tyto bezplatné šeky platí následující pravidla uplatnění:
Bezplatné dárkové šeky jsou poskytovány k nákupu zboží v elektronickém obchodě www.elektro-garden.cz nebo přímo na prodejně v Táboře, Bílkova ulice 2939.
Bezplatné dárkové šeky jsou vystavovány na předem stanovenou částku včetně DPH.
Bezplatný dárkový šek je možno předat i třetí osobě (prodávající ověřuje u nabyvatele šeku oprávněnost nového držitele pro uplatnění). Prodávající však neručí za zneužití šeku, pokud dojde ke ztrátě šeku na straně obdarovaného. Pro nákup zboží je možno uplatnit jedno vyhotovení bezplatného šeku. Není možno na jeden výrobek využít více bezplatných šeků najednou.
Bezplatný dárkový šek je možno uplatnit pouze na zboží s následující hodnotou:
- šek v hodnotě do 100,- Kč pro nákup zboží s cenou 1.100,- včetně DPH a výše,
- šek v hodnotě 200,- Kč pro nákup zboží s cenou 2.000,- včetně DPH a výše,
- šek v hodnotě 200 až 500,- Kč pro nákup zboží s cenou 4.000,- včetně DPH a výše,
- šek v hodnotě 600 až 1.000,- Kč pro nákup zboží s cenou 8.000,- včetně DPH a výše,
- šek v hodnotě vyšší než 1.000,- Kč pro nákup zboží s cenou 10.000,- včetně DPH a výše.

Při uplatnění šeku je nutné sdělit nominální hodnotu šeku a autorizační kód přidělený ke konkrétnímu vyhotovení. Platnost šeku je 6 měsíců od vystavení zákazníkovi.

2. DÁRKOVÉ ŠEKY ZAKOUPENÉ ZÁKAZNÍKEM
Naše společnost umožňuje zákazníkům zakoupit dárkové šeky v předem stanovené nominální hodnotě. Pro tyto šeky platí následující pravidla uplatnění:
Dárkové šeky jsou poskytovány k nákupu zboží v elektronickém obchodě www.elektro-garden.cz nebo přímo na prodejně v Táboře, Bílkova ulice 2939.
Dárkové šeky jsou vystavovány na předem stanovenou částku včetně DPH.

Dárkový šek je možno předat i třetí osobě (prodávající ověřuje u nabyvatele šeku oprávněnost nového držitele pro uplatnění). Prodávající však neručí za zneužití šeku, pokud dojde ke ztrátě šeku na straně obdarovaného.

Pro nákup zboží je možno uplatnit i více zakoupených šeků současně. Zakoupený dárkový šek je možno uplatnit pouze na zboží se shodnou hodnotou nebo vyšší. Při uplatnění šeku je nutné sdělit nominální hodnotu šeku a autorizační kód přidělený ke konkrétnímu vyhotovení.

Platnost šeku je 6 měsíců od vystavení zákazníkovi. Uplatnění šeku je velice jednoduché. V objednávce do kolonky „Poznámka“ uvedete hodnotu šeku a autorizační kód. Jakmile taková objednávka proběhne, budeme si s Vámi samozřejmě ještě jednou ověřovat, zda je oprávněná, a to pro případ toho, že by Vám někdo zcizil autorizační kód.