Dárkové šeky

PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ DÁRKOVÝCH ŠEKŮ

Dobrý den vážení zákazníci,
níže si Vás dovolujeme informovat o podmínkách uplatnění dárkových šeků a slevových kupónů vydaných naší společností.

1. SLEVOVÉ KUPÓNY ZÍSKANÉ ZÁKAZNÍKEM BEZPLATNĚ (dárek prodejce)
Naše společnost poskytuje jako dárek k vybranému zboží slevové kupóny. Tyto slevové kupóny je možné uplatnit jen při nákupu zboží, které v detailu produktu tuto informaci obsahuje. Slevové kupóny nejsou převoditelné a nelze je použít při nákupu jiného zboží.
Pokud zákazník neuplatní slevový kupón neprodleně při nákupu zboží má se za to, že nechtěl tuto možnost využít nemá zpětně nárok tuto výhodu požadovat po kupujícím.

2. DÁRKOVÉ ŠEKY ZAKOUPENÉ ZÁKAZNÍKEM
Naše společnost umožňuje zákazníkům zakoupit dárkové šeky v předem stanovené nominální hodnotě. Pro tyto šeky platí následující pravidla uplatnění:
Dárkové šeky jsou poskytovány k nákupu zboží v elektronickém obchodě www.elektro-garden.cz nebo přímo na prodejně v Táboře, Bílkova ulice 2939.
Dárkové šeky jsou vystavovány na předem stanovenou částku včetně DPH.

Dárkový šek je možno předat i třetí osobě (prodávající ověřuje u nabyvatele šeku oprávněnost nového držitele pro uplatnění). Prodávající však neručí za zneužití šeku, pokud dojde ke ztrátě šeku na straně obdarovaného.

Pro nákup zboží je možno uplatnit i více zakoupených šeků současně. Zakoupený dárkový šek je možno uplatnit pouze na zboží se shodnou hodnotou nebo vyšší. Při uplatnění šeku je nutné sdělit nominální hodnotu šeku a autorizační kód přidělený ke konkrétnímu vyhotovení.

Platnost šeku je 6 měsíců od vystavení zákazníkovi. Uplatnění šeku je velice jednoduché. V objednávce do kolonky „Poznámka“ uvedete hodnotu šeku a autorizační kód. Jakmile taková objednávka proběhne, budeme si s Vámi samozřejmě ještě jednou ověřovat, zda je oprávněná, a to pro případ toho, že by Vám někdo zcizil autorizační kód.