Bezplatný servis

Smluvní podmínky pro BEZPLATNÝ SERVIS/PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA nad rámec záruční doby

Gastro výrobky Tefcold, NORDline, Vestfost a Polair

Bezplatný servis pro vybrané výrobky gastro zařízení nemá charakter záruční doby!

Doba bezplatného servisu počíná běžet ukončením záruční doby, a to při dodržení podmínek uvedených v záručním listě. 
Pro uplatnění záruční doby nebo zvýhodněného bezplatného servisu musí být u některých výrobků splněna tato podmínka:
- 1x za 6 měsíců zajištění záruční servisní prohlídky výrobku, která bude zapsána do záručního listu (náklady na prohlídku jsou hrazeny kupujícím)

Kupujícímu nevzniká v průběhu prodloužené záruky nárok na odstoupení od smlouvy, je-li vada neodstranitelná. Bezplatným servisem se rozumí poskytnutí níže uvedeného materiálu na opravu zdarma. Ostatní materiál, práci a cestovné mechaniky nebo převoz výrobku hradí kupující. Bezplatný servis se poskytuje u chladící techniky na tyto díly: kompresor, výparník a termostat.

Prodloužené záruky u výrobků VeGA, Weibang a Pubert

Prodávající potvrzuje, že výrobky budou způsobilé k použití pro obvyklý účel (nejsou určeny pro podnikání) nebo si zachová obvyklé vlastnosti po dobu 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím.
Záruční lhůtu lze u výrobků ACTIVE, VeGA, Weibang a Pubert prodloužit o 12 (Pubert) a 24 (vybrané modely VeGA, ACTIVE a Weibang) měsíců za předpokladu, že spotřebitel předloží výrobek ke každoroční prohlídce u autorizovaného servisu, kterou si zákazník hradí sám. Na prodlouženou záruku, která je poskytována nad rámec zákonné záruční lhůty se nevztahuje 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace. Na motory Briggs Stratton, Kawasaki a Kohler platí záruční doba dle záručních podmínek Briggs Stratton, Kawasaki a Kohler.

Prodloužené záruky značek Riwall PRO, ELPUMPS, GTM Professional, DWT a Scheppach
Obchodní zastoupení značek pro ČR poskytuje záruku 2+2 roky ode dne převzetí zboží kupujícím. Závazek zastoupení/distributora z prodloužené záruky je dán pouze v případě, že kupující předloží výrobek k servisní prohlídce v autorizovaném servisu ve 24 měsíci od data prodeje stroje. Náklady spojené se servisní prohlídkou hradí kupující. Na prodlouženou záruku, která je poskytována nad rámec základní záruční lhůty, se nevztahuje 30ti denní lhůta pro vyřízení reklamace. Na motory Briggs Stratton, Honda, Kawasaki a Kohler platí záruční doba dle záručních podmínek Briggs Stratton, Honda, Kawasaki a Kohler. Běh záruční lhůty počíná běžet dnem převzetí zboží vyznačeném na tomto záručním listu.V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Vaše ELECTRO GARDEN