Bezplatný servis

Smluvní podmínky pro BEZPLATNÝ SERVIS/PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA nad rámec záruční doby

Bezplatný servis pro vybrané výrobky gastro zařízení nemá charakter záruční doby!

Doba bezplatného servisu počíná běžet ukončením záruční doby, a to při dodržení podmínek uvedených v záručním listě. 
Pro uplatnění záruční doby nebo zvýhodněného bezplatného servisu musí být u některých výrobků splněna tato podmínka:
- 1x za 6 měsíců zajištění záruční servisní prohlídky výrobku, která bude zapsána do záručního listu (náklady na prohlídku jsou hrazeny kupujícím)

Kupujícímu nevzniká v průběhu prodloužené záruky nárok na odstoupení od smlouvy, je-li vada neodstranitelná. Bezplatným servisem se rozumí poskytnutí níže uvedeného materiálu na opravu zdarma. Ostatní materiál, práci a cestovné mechaniky nebo převoz výrobku hradí kupující. Bezplatný servis se poskytuje u chladící techniky na tyto díly: kompresor, výparník a termostat.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Vaše ELECTRO GARDEN