Bezplatný servis

Smluvní podmínky pro BEZPLATNÝ SERVIS nad rámec zákonné záruční doby

Bezplatný servis – nemá charakter záruční doby!

Doba bezplatného servisu počíná běžet ukončením záruční doby, při dodržení podmínek záruky. Spotřebiteli nevzniká nárok na odstoupení od smlouvy, je-li vada neodstranitelná. Bezplatným servisem se rozumí poskytnutí níže uvedeného materiálu na opravu zdarma. Ostatní materiál, práci a cestovné mechaniky nebo převoz výrobku hradí spotřebitel. Bezplatný servis se poskytuje u chladící techniky na tyto díly: kompresor, výparník a termostat.