Doprava pro firmy

Obchodní podmínky pro doručení zboží určeného pro podnikání

Níže uvádíme speciální podmínky pro doručování zásilek obsahujících spotřebiče pro podnikání, které doručujeme do provozoven kupujícího.
Spotřebiče jsou doručovány pouze na adresu kupujícího - vyložení z vozidla bez další manipulace. Jakákoliv další manipulace je předmětem dodatečných služeb.

Povinnosti kupujícího (podnikatele) před odesláním zboží
- předat prodávajícímu veškeré informace o možnostech doručení na adresu (průjezdnost komunikace u provozovny,max.hmotnost a jiná omezení)
- zajistit od místně příslušných úřadů veškerá povolení pro průjezd k provozovně
- předat prodávajícímu informace o vstupech do budovy (velikost dveří, nájezdové rampy)
- zajistit dostatečnou součinnost při předání

Povinnosti kupujícího nebo pověřené osoby při předání zboží
Odesláním objednávky kupující souhlasí s následujícími podmínkami pro prodej značek NORDLINE, JUKA, ZOIN, VESTFROST,ICEMATIC a POLAR. Kupující je povinnen při převzetí zásilku zkontrolovat zda byla doručena v neporušeném obalu a nejeví známky poškození. Výrobek je kupující povinnen rozbalit za přítomnosti řidiče a zkontrolovat stav pod obalem. Jakékoliv známky poškození polystyrenů, kartonového obalu nebo poškozené krycí fólie musí být zapsány v přepravním listu. Výhodou je pořízení fotodokumentace při převzetí, pokud je poškozený pouze obal a výrobek je nepoškozen. Pokud však zjistíte jakékoliv poškození výrobku, zásilku nepřebírejte a do přepravního listu zapište "NEPŘEVZATO - POŠKOZENÉ ZBOŽÍ". Nepodepisujte přepravní list dokud zásilku pečlivě nezkontrolujete. Pokud zásilku převezmete a potvrdíte řidiči, že zásilka byla doručena bez jakýchkoliv výhrad bude pozdější reklamace z titulu poškození zboží při přepravě s největší pravděpodobností vyřešena zamítnutím. Děkujeme za pochopení. Záruční listy značek NORDLINE, JUKA, ZOIN, VESTFROST,ICEMATIC a POLAIR. Při převzetí zboží výše uvedených značek je kupující povinnen zkontrolovat i předání záručního listu. Záruční list musí odpovídat dodanému modelu zboží. Pokud nebude záruční list součástí zásilky je nutno neprodleně kontaktovat prodávajícího a pozdržet převzetí zboží. Pokud kupující zásilku převzal bez výhrad, má se za to, že převzal i příslušné záruční listy k výrobkům. Záruční list je následně požadován při řešení reklamace a jeho nepředložení bude znamenat vyřešení reklamace zamítnutím.

Ostatní informace
U některých položek je z důvodu zajištění bezpečné přepravy provedeno odmontování „nožiček“ nebo manipulačních koleček. Následnou montáž zpět si zajišťuje kupující.

Odesláním objednávky kupující souhlasí s výše uvedenými podmínkami přepravy a doručení.