Jak vybrat varnou desku?

Dobrý den vážení zákazníci,
varné desky jsou jednou z nejpoužívanějších částí vybavení kuchyně pro vaření a pokusíme se Vám tedy trochu poradit.

   Je důležité vybrat takový přístroj, aby co nejlépe vyhovoval našim požadavkům. Vestavné varné desky se vyrábějí v šířkách 30, 60 až 90 cm. Deska šířky 60 cm má zpravidla čtyři místa pro ohřev, přičemž bývá jedno s malým výkonem pro menší nádobí, dvě středního výkonu a jedno s vysokým výkonem využívané zejména pro ohřev velkého množství potravin nebo vody ve velkých nádobách. Na desce mohou být kombinovány různé druhy ohřevů. U desek větší šířky může být více míst pro ohřev, víceúčelové zóny pro použití oválného nádobí, kombinace několika druhů ohřevu, případně s grilovací plotýnkou. Desky šířky 30 cm lze sestavovat vedle sebe (tzv. Domino systém). Ve stejném provedení se vyrábí také grily, vestavěné fritézy nebo speciální desky pro pánve Wok. Díky těmto komponentům máme možnost sestavit si idividuální varné cetrum podle svých potřeb. 

   Designové rozdíly mezi deskami jsou především v provedení základní desky. Provedení na kovové smaltované základní desce je využíváno především u sporáků a levnějších modelů vestavných vařidlových desek. Jeho nevýhodou je nesnadné čistění členitého povrchu. Nerezová základní deska, pokud je ve stejném tvarovém provedení, přebírá nevýhodu nesnadného čištění. Má ovšem modernější design. Výhody provedení se sklokeramickou základní deskou jsou především snadné čistění hladké rovné plochy a moderní design. Sklokeramická deska je odolná proti teplotním šokům, ale není nerozbitná. Ostrými a tvrdými předměty ji můžete poškrábat a pád těžkého předmětu by rovněž nepřežila. Toto provedení varných desek bývá také nejlépe vybavené po stránce uživatelského komfortu. 

Plynová varná deska

   Mezi nesporné výhody plynové varné desky patří finančně méně náročný provoz, prakticky nulová tepelná setrvačnost při regulaci plamene, umožňující okamžitou reakci na stav připravovaného pokrmu a rychlejší ohřev. Plynové varné desky bývají vybavovány elektrickým případně automatickým zapalováním a pojistkou proti zhasnutí plamene.

   Při výběru plynové desky může být jedním z kritérií také provedení mřížek pro položení nádobí nad hořák. Zde je důležité kromě estetického hlediska také provedení mřížek. Je již téměř pravidlem, že tvar mřížek umožňuje položit nad hořák i nejmenší nádobí bez nutnosti používat přidavné mřížky. Zvláště rodiny s malými dětmi ocení provedení mřížek, které zajišťuje dostatečnou stabilitu nádobí.

   Na trhu jsou také vestavné plynové varné desky, které jsou zapuštěné tak, že nepřesahují hranu desky kuchyňské linky a mají skleněný příklop. Pokud na desce nevaříme, je možné příklop sklopit a deska potom připomíná vestavnou sklokeramickou desku. Drobnou nevýhodou těchto desek je absence elektrického zapalování. 

Elektrická plotýnková deska 

   Provedení elektrického odporového ohřevu v keramickém izolantu s litinovou plotýnkou, jehož hlavní nevýhodou je dlouhá doba rozehřívání plotýnky a s tím spojené ztráty energie. Starší plotýnky často již nejsou dokonale rovné. To způsobuje vznik izolační vzduchové mezery, která má za následek další energetické ztráty. Podstatnou výhodou je cena. 

Sklokeramická varná deska

   Elektrický odporový ohřev vylepšený nahrazením horního izolantu a litinové plotýnky přímo sklokeramickou deskou umožnil podstatně snížit ztráty energie při rozehřívání desky. Protože deska je dokonale rovná, odpadají také ztráty vzniklé nerovností plochy. Některé sklokeramické desky využívají zdokonalených konstrukcí topné spirály, které spočívají například v použití tepelně odolnějších odporových materiálů, hustším a tenčím vinutí. Mají názvy Superrychlá zona, Quick systém, HiLight zony, Sprintstart, atd. Tyto zóny umožňují rychlejší dosažení požadované teploty. Dalším technickým vylepšením, které má za úkol dosáhnout rychlejšího ohřevu jsou halogenové zóny. V těchto zónách je využito vlastností halogenových plynů, obdobně jako u halogenové žárovky. 

   Ovládání pomocí mechanických přepínačů může umožňovat lehčí údržbu pokud je deska vybavena teleskopickými knoflíky, které lze vysunout nad povrch desky. Sklokeramické varné desky jsou často vybaveny elektronickými obvody, které rozšiřují možnosti těchto přístrojů o nové funkce, moderní způsoby ovládání a zvyšují uživatelský komfort a bezpečnost. 

   Senzorová tlačítka umožňují ovládat varnou desku dotykem příslušné části sklokeramické plochy. Současně je deska zbavena jakýchkoli mechanických ovládacích prvků. Hladká plocha desky se proto velmi dobře čistí. Ve způsobech ovládání varných sklokeramických desek lze najít také technické zajímavosti jako je ovládání pomocí magnetických knoflíku, které rovněž nemají žádné mechanické spojení s vnitřní částí desky, protože ovládají desku pomocí svého magnetického pole prostřednictvím snímačů, umístěných pod vyznačenými místy pro knoflíky. 

   Některé desky mají víceokruhové varné zóny, které umožňují zapojení jen takové plochy varné desky, odpovídající průměru nádoby ve které pokrm vaříme nebo přizpůsobení tvaru této nádoby. Tato funkce umožňuje uspořit značnou část elektrické energie. Přepínání varných zón může být manuální nebo automatické, kdy deska sama nastaví velikost varné zóny podle velikosti dna nádoby. V tomto případě však může deska reagovat pouze na kovové nádobí.

   Moderní sklokeramické varné desky mohou mít také různé elektronické ukazatele, které informují o zapnutých funkcích, teplotě varných zón (indikace zbytkového tepla), zapnutých zónách a použité velikosti zón. S použitím mikroprocesorů mohou varné desky využívat jejich možností ve spojení se senzory, které přesně snímají teplotu jednotlivých míst. 

   Pro rychlé zahřátí varné zóny je v řadě varných deskek aplikována funkce, která nejprve zapne topné těleso zóny na nejvyšší výkon a po dosažení určité teploty přepne na předvolený stupeň ohřevu (např. funkce Jet Start). Funkce pro udržování nízké teploty je vhodná pro ohřev mléka, rozpouštění másla nebo čokolády a rozmrazování. Teplota v nádobě je udržována na 35°C - 45°C. 

   Další užitečnou funkcí, kterou může sklokeramická deska nabízet je funkce pro udržování teploty. To oceníme zejména pokud již máme pokrm připravený a čekáme s jeho podáváním. Díky této funkci je teplota pokrmu udržována na servírovací teplotě 60°C - 70°C bez toho, aby se pokrm rozvařil nebo připálil. 

   Funkce bezpečnostního vypínání v závislosti na výkonu varné zóny pracuje na základě maximální předpokládané doby ohřevu. Pokud do uplynutí této doby není změněn výkon varné zóny, automatika ji považuje za zapojenou omylem a sama ji vypne. 

   Bezpečnostní blokování varné desky spočívá v zablokování nastavených funkcí pomocí blokovacího senzoru tak, že další stisk libovolného ovládacího prvku nezpůsobí změnu nastavení funkcí desky. Někteří výrobci nazývají tuto funkci dětská pojistka. Bezpečnostní blokování využijeme také pro zabránění samovolnému přepínání funkcí při čištění desky. 

Indukční varná deska

   Indukční vaření využívá odlišného principu ohřevu. Jeho hlavní výhodou je odbourání ztrát při přechodu tepla, protože ohřívá přímo dno kovové nádoby ve které připravujeme pokrm. Při tomto způsobu ohřevu je dosažena vysoká účinnost přeměny elektrické energie na teplo. U indukčního vaření jsou pod sklokeramickou deskou zabudovány cívky, které napájí měnič napětím o frekvenci 25 až 35 kHz. Při položení hrnce nad cívku se ve dně kovové nádoby indukují vířívé proudy a ohřívají přímo dno hrnce. Protože vířivé proudy vznikají jen v kovových materiálech, povrch varné desky zůstává i při zapnutém ohřevu chladný. 

   Hlavní výhodou tohoto způsobu ohřevu je především vysoká účinnost, protože vlastní elektronika spotřebuje maximálně 6% energie a ztráty v indukční cívce a dalších konstrukčních prvcích nepřesahují 4%. Z toho vyplývá, že zhruba 90% elektrické energie je přeměněno na teplo ve dně hrnce. Vaření probíhá rychleji při podstatně menší spotřebě elektrické energie. Protože se povrch varné desky ohřívá jen od teplého hrnce, nepřipalují se na něm potraviny a velmi snadno se čistí. Stejně tak riziko popálení od vřelého povrchu varné desky je podstatně nižší.

   Nevýhodou tohoto způsobu vaření je nutnost použít pro vaření jen nádobí z vodivého a zmagnetizovatelného materiálu. Vhodné je nádobí ze smaltovaného plechu, litiny a oceli, naopak u nádobí ze skla, keramiky a dalších podobných materiálů k ohřevu nedojde. 

ZPĚT NA RADY A TIPY