Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obchodní podmínky do 2013

Následující obchodní podmínky jsou platné do 31.12.2013 pro obchodní systém provozovaný na webových stránkách      www.elektro-garden.cz a upravují vztahy mezi: 

Provozovatelem tohoto portálu  a současně jako prodávajícím, společností:
ELECTRO GARDEN s.r.o.,
se sídlem Bílkova 2939, 390 02 Tábor,
IČ: 26102315, DIČ:CZ26102315
zapsanou u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14064,
Provozní doba provozovny v Táboře: PO-PÁ, 8:00-17:00hod,
tel.: +420281582561, +420724520181
a kupujícím/zákazníkem.  
Provozní doba e-shopu (PO-PÁ) 8:30 - 16:00 HOD

INFORMACE O ZBOŽÍ:  
Nabízené zboží je vždy viditelně a srozumitelně označeno, a to při zobrazení detailu jednotlivých produktů (název, označení výrobce, údaje o hmotnosti a velikosti, atd.). Veškeré nabízené zboží odpovídá požadavkům na bezpečné výrobky dle zákona č. 102/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů a požadavkům zvláštních právních předpisů, které přejímají právo Evropských společenství. Informace o způsobu užití jsou obsaženy v příslušných návodech k obsluze, které jsou součástí dodávaného zboží. Tyto informace jsou vždy poskytovány v českém jazyce.

Likvidace elektroodpadu
Elektrozařízení, které jste si koupili je označeno symbolem , neodhazujte jej tedy do popelnice či kontejneru na směsný komunální odpad. Je to výrobek, který může obsahovat lidskému zdraví či životnímu prostředí nebezpečné látky a lze jej recyklovat. Výrobek byl z tohoto důvodu vyroben tak, aby byla usnadněna jeho demontáž a recyklace. Tím, že jej odložíte do místa zpětného odběru, pomůžete k recyklaci tohoto výrobku. Bez Vašeho uvědomělého chování je naše snaha zbytečná. O místě zpětného odběru získáte informace přímo od prodávajícího nebo na webových stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.env.cz/ . 

UPOZORNĚNÍ:
Kupující odesláním objednávky bere na vědomí, že popis výrobku a fotografie mají pouze informativní charakter, výrobce si vyhrazuje některé parametry v průběhu výroby měnit bez předchozího upozornění. Jedná se o vlastnosti, které nemají vliv na hlavní funkce a vlastnosti výrobku (příslušenství, konstrukční provedení, barevnost částí, atd.) a provozovatel není zodpovědný za škody vzniklé s využitím neověřených dat. Současně není provozovatel odpovědný za škody vzniklé uvedením chybných informací, které nebyly při objednání kupujícím písemně dodatečně ověřeny (technické chyby při kopírování popisu, atd.)

Technické informace:
Dotazy na obecné parametry výrobků odpoví prodávající běžně do 2-3 pracovních dnů. Technické dotazy a dotazy na provoz výrobků jsou odpovězeny dle možností tecnické podpory výrobce. V případě dotazů na ovládání již zakoupeného zboží doporučujeme vždy kontaktovat přímo technickou podporu výrobce.


DORUČENÍ ZBOŽÍ: 

Prodávající uvádí u zboží skladovou dostupnost, která se z technických důvodů aktualizuje 1-2x denně. 
Může tedy nastat situace, že je výrobek během dne doprodán a informace o dostupnosti se aktualizuje až ve večerních hodinách. Prodávající je z tohoto důvodu připraven potvrdit termín dodání obratem po odeslání objednávky, nejpozději do následujícího pracovního dne. 
Pokud dojde k prodlení ze strany dodavatele nebo výrobce je o této skutečnosti kupující včas informován. 
Kupující bere na vědomí, že prodávající neručí za škody způsobené prodlením při dodání zboží. Dodací lhůty jsou vzhledem k možnostem prodávajícího pouze orientační. Kupní smlouva z tohoto důvodu neobsahuje závazný termín doručení, ale pouze orientační. Prodávající je povinnen dodat zboží bez odkladu ve lhůtě tomu přiměřené.  

Skladem k odeslání
- v případě, že je u zboží uváděna tato informace, proběhne obvykle doručení na adresu do 2-3 pracovních dní (Česká pošta, balíková přeprava a paletová přeprava)
Skladem k odeslání - u dodavatele
- v případě, že je u zboží uváděna tato informace,proběhne obvykle doručení na adresu do jednoho týdne
Na dotaz
- v případě, že je u zboží uváděna tato informace je nutné zjistit termín dodání telefonicky nebo e-mailem

Kupující bere na vědomí, že standardní doručení zboží je běžně uskutečňováno za první uzamykatelné dveře dodací adresy kupujícího, a to pouze po rovné ploše. Řidič přepravce je vybaven manipulační technikou pro rovné plochy. Toto neplatí při objednání dodatečných služeb (výnos do patra, atd.)

Podrobné PODMÍNKY PŘEPRAVY jsou uvedeny zde >>

Zvláštní PODMÍNKY PŘEPRAVY spotřebičů pro podnikání jsou uvedeny zde >>

Zákazník odesláním objednávky s těmito podmínkami přepravy souhlasí.


 UJEDNÁNÍ O CENĚ:
Cena zboží a služeb je platná v momentě odeslání objednávky (el. kopie objednávky je vždy zaslána automaticky kupujícímu). Informace o ceně jsou zobrazeny vždy u konkrétního zboží. 

Kupující bere na vědomí, že pokud je uváděná cena zjevně nižší než obvyklá cena stejného zboží nebude jeho návrh kupní smlouvy potvrzen (technická chyba na straně prodávajícího). Jednalo by se totiž o smlouvu uzavřenou v rozporu s dobrými mravy, která je od počátku absolutně neplatná. Prodávající je povinnen neprodleně o této skutečnosti informovat kupujícího.

Cena je uváděna včetně DPH a v košíku je částka detailně rozdělena na DPH a jeho základ. 

V případě doručení zboží přepravní službou zasíláme daňové doklady elektronickou formou, a to neprodleně po doručení zboží. Při převzetí zboží obdržíte doklad o zaplacení. 

Pokud není v detailu produktu uvedeno jinak, platí speciální akce do vyprodání zásob. 

Prodávající uvádí u zboží prodejní cenu, která se aktualizuje 1x denně. 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY: 
V případě zvolení varianty doručení zboží na adresu je smlouva uzavřena mimo provozovnu prodávajícího (smlouva uzavřená na dálku).

Kupní smlouva je uzavřena v momentě potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Automatický e-mail obdržený zákazníkem po odeslání objednávky je považován za návrh kupní smlouvy ze strany kupujícího.

V tomto případě vystupuje provozovatel obchodního systému na webových stránkách www.elektro-garden.cz ve vztahu k zákazníkovi a prodávajícímu jako prodávající. Identifikace prodávajícího/dodavatele je vždy součástí návrhu kupní smlouvy/objednávky. 

Pokud kupující uvede v objednávce identifikační číslo (IČ) podnikatele, případně daňové identifikační číslo má se za to, že smlouva bude uzavřena dle zákona č. 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů. Následně bude i takto postupováno v obchodním vztahu. Odesláním objednávky kupující s tímto ustanovením souhlasí.

Vzhledem k tomu, že objednávka obsahuje všechny podstatné náležitosti důležité k určení práv a povinností smluvních stran, její předmět je dostatečně určitý, smluvní strany se dohodly, že kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. 

Návrh kupní smlouvy je považován za platný jen v tom případě, že jsou vyplněny veškeré podstatné náležitosti uvedené ve formuláři při objednání. 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. 

V případě, že je při převzetí zboží zjištěn nesoulad mezi kupní smlouvou a fyzickým stavem (model,množství položek, barva,...) je nutno neprodleně informovat prodávajícího a tuto skutečnost současně zapsat do předávacího listu. Pokud je zásilka převzata bez výhrad má se za to, že byla dodána ve shodě s kupní smlouvou.

Podmínky stornování objednávky jsou uvedeny zde >>

CELKOVÁ CENA OBSAHUJE TYTO POLOŽKY:
-  cenu zboží včetně DPH 
-  náklady uzavření kupní smlouvy prostřednictvím  komunikačního prostředku na dálku
-  současně budou připočteny poplatky za dopravu zboží dle zvolené varianty doručení

DODATEČNÉ SLUŽBY:

Základní instalace zboží:
Při základní instalaci se u pračky nebo myčky jedná o odmontování aretačních šroubů, připojené přívody vody, elektřiny a odpadu. Službu poskytujeme tedy výhradně u volně stojících spotřebičů. Základní instalace neznamená montáž a demontáž vestavných spotřebičů (zásah do konstrukce výrobku). Záměnu dveří výrobku, případně odmontování části výrobku nebo namontování jiné neposkytujeme. Současně neposkytujeme montáž vodovodních přípojek, případně přípojek na plyn nebo elektřinu.

Odvoz starého spotřebiče:
Jedná se o odvoz spotřebiče z místa doručení nového výrobku do místa ekologické likvidace. Podmínkou poskytnutí této služby je připravení výrobku za první uzamykatelné dveře domu. Výrobek je nutno zbavit zbytků vody a ostatních náplní.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Daňové doklady jsou odesílány v elektronické podobě na e-mail uvedený v návrhu kupní smlouvy, a to neprodleně po obdržení informace ze strany přepravní služby, že zboží bylo předáno kupujícímu. 

PODMÍNKY PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE: 

Při převzetí zásilky je kupující povinen pečlivě zkontrolovat zda byla doručena bez zjevných vad, v neporušeném obalu a nejeví známky poškození.  Kontrolu je nutno provést i pod fóliovým obalem velkých spotřebičů - neporušené polystyreny a současně pod ochrannou černou krycí fólií drobných spotřebičů.     
Kupující bere na vědomí, že v případě poškození nebo jakéhokoliv porušení obalu zásilky je nutno zásilku nepřebírat nebo napsat do dokladu o jaké poškození se jednalo (promáčknutý, poškrábaný obal, prasklý polystyren, poškozená fólie)! Zároveň v případě jakýchkoliv pochybností je nutné zásilku před řidičem rozbalit a zkontrolovat zda není zboží mechanicky poškozeno.

Podrobné PODMÍNKY PŘEVZETÍ A REKLAMACE jsou uvedeny zde >>

Kupující odesláním objednávky potvrzuje seznámení a souhlas s výše uvedenými podmínkami převzetí zboží.


ZPŮSOBY ÚHRADY KUPNÍ CENY: 

A. bezhotovostní  
-  ve prospěch běžného účtu prodávajícího  
-  na základě objednávky, která obsahuje veškeré náležitosti (kupní cena, variab.symbol,č.ú. prodávajícího) 
-  na základě zálohové faktury vystavené na žádost kupujícího 
-  zboží je ihned odesláno po přijetí platby nebo získání debetního avíza  (při potvrzení objednávky je zboží pouze vyskladněno pro přepravní systém) 

Bezhotovostní úhradu provádějte až po potvrzení dostupnosti zboží (kontaktujeme Vás)! 

B. hotovostní platba 
-  při převzetí zboží od doručovatele 
-  na dobírku nebo na základě složenky 

C. formou splátkového prodeje 
-  dle podmínek poskytovatele společnosti Home Credit a.s. 
-  žádost se zpracuje přímo na našich stránkách po odeslání objednávky
-  nákup je možný od hodnoty zboží 3.000Kč včetně DPH

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem úhrady ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží, včetně průvodních dokladů kupujícím v dohodnutém místě plnění dodávky.

Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu zálohy na budoucí plnění, a to v následujících případech:
- objednávka zboží, které není běžně skladem u prodávajícího (vyšší řada modelů výrobců, atypické zboží,...)
- objednávka množství většího než pro běžnou spotřebu (je zřejmé, že kupujícím je osoba, která bude zboží dále prodávat)
- pokud zákazník se zálohou nebude souhlasit, prodávající od kupní smlouvy odstupuje 
Záloha poskytnutá budoucím kupujícím na úhradu kupní ceny je v případě neuzavření kupní smlouvy nevratná. Pro tento případ propadá ve prospěch budoucího prodávajícího jako smluvní pokuta. Budoucí kupující bere na vědomí, že pokud bude požadovat po uhrazení zálohy odstoupit od budoucí kupní smlouvy je uhrazená záloha nevratná.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:        

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním. 

Pokud je kupujícím spotřebitel, činí při prodeji spotřebního zboží zákonná záruční doba 24 měsíců. Tato doba může být výrobcem nebo prodávajícím prodloužena, a to za určitých předem domluvených podmínek. Na prodloužení se nevztahuje zákonný nárok. 
Výrobky se záruční dobou 24 měsíců nebo s delší záruční dobou, případně doplněnou o bezplatný servis jsou určeny výhradně pro použití v domácnosti. V případě, že výrobky určené pro domácnost budou použity v podnikatelské činnosti, t.j. v provozovnách, je stanovena záruka 6 měsíců bez ohledu na záruku uvedenou na záručním listu. Záruční podmínky jsou platné pouze pro prodej v České republice.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (klikněte na odkaz a pečlivě přečtěte) jsou uvedeny zde >>

Kupující se odesláním objednávky seznámil a souhlasí se záručními podmínkami a podmínkami uplatnění reklamace.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NEBO BEZPLATNÝ SERVIS:        

Pokud je u zboží uvedena záruční doba delší než je stanovená občanským zákoníkem je nutno učinit kroky pro její získání. Na prodlouženou záruku neexistuje zákonný nárok, ale jedná se vždy o podpůrnou marketingovou akci výrobce spojenou s registrací výrobku u organizátora této akce. Účastí na této akci vysloví kupující/spotřebitel souhlas se zpracováním údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb u provozovatele této akce.
Podmínkou pro získání prodloužené záruky nad rámec povinností dle občanského zákoníku je proto registrace výrobku u příslušného výrobce.
Daňové doklady jsou vytvářeny neprodleně po uskutečnění zdanitelného plnění a mohou obsahovat informaci o prodloužené záruce. Tato skutečnost však nemá vliv na povinnost registrace výrobku u výrobce. Pokud kupující/spotřebitel neprovedl ve stanoveném termínu registraci, prodlouženou záruku nezíská. Prodávající daňové doklady zpětně neopravuje. Podmínkou pro získání prodloužené záruky je totiž předložení daňového dokladu a současně potvrzení o registraci prodloužené záruky.
Při uplatnění reklamace v rámci prodloužené záruky je kupující/spotřebitel povinen předložit potvrzení o registraci prodloužené záruky a současně daňový doklad/fakturu.
V případě, že kupující/spotřebitel neprovedl ve stanoveném termínu registraci výrobku, ztratil nárok na získání prodloužené záruky.
Případné reklamace ve lhůtě přesahující zákonnou délku záruční doby nejsou řešeny s prodávajícím. Reklamaci ve lhůtě nad rámec zákonné záruční doby je nutno vždy uplatnit u výrobce nebo poskytovatele tohoto zvýhodnění.
Ostatní podmínky prodloužených záruk jsou specifikovány konkrétním výrobcem.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO:   
              
Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo v souladu s § 53 občanského zákoníku, od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Lhůta začíná běžet následující den od převzetí zboží. 
Odstoupení od smlouvy v případě uzavření kupní smlouvy na dálku by mělo být uskutečněno doporučeným dopisem na adresu prodávajícího uvedeného v objednávce nebo e-mailem na adresu reklamace(at)electrogarden.cz . Odstoupení je účinné pokud je prokazatelně doručeno ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů od převzetí zboží. 
Před tímto odstoupením od kupní smlouvy je kupující oprávněn zboží vybalit z původního obalu a přiměřeně vyzkoušet.

Ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy ve 14ti denní lhůtě neplatí pro smlouvy, které jsou uzavřeny mezi prodávajícím a právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami na straně druhé (je tedy zřejmé, že předmět plnění bude zobrazen v účetnictví kupujícího, uvedeno IČ/DIČ). 

Podrobné PODMÍNKY ODSTOUPENÍ VE 14-ti DENNÍ LHŮTĚ jsou uvedeny zde >>

Kupující má současně právo odstoupit od kupní smlouvy v případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží o více jak 2 pracovní dny oproti stanovenému termínu dodání dle objednávky (potvrzení expedice). Odstoupení je nutno učinit písemnou formou (e-mailem) na adresu dotazy@electrogarden.cz. Pokud tak kupující neučiní, má se za to, že s delším dodacím termínem souhlasí a není možné požadovat na prodávajícím jakékoliv náhrady škod.

V případě zrušení kupní smlouvy je strana prodávající povinna straně kupující vrátit uhrazené finanční částky, a to po případném odečtení oprávněných finančních nároků, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zrušení smlouvy.

Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo loterii. 


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

- kupující neuhradil kupní cenu (prodlení delší než 5 pracovních dnů)
- kupující nevrátil v termínu smluvní dokumentaci Home Credit 
- kupující neodebral zboží v určeném termínu a místě 
- ostatní důvody na straně prodávajícího
Možnost odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího není vázána na existenci nějakého důvodu. Platným odstoupením od kupní smlouvy ze strany prodávajícího pochopitelně není dotčeno právo spotřebitele obdržet zpět plnění, které již obchodníkovi na základě této smlouvy poskytl. Zároveň v případě odstoupení od kupní smlouvy z důvodu neodebrání zboží není dotčeno právo prodávajícího na náhradu skutečných nákladů spojených s odesláním a vrácením zboží.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pokud byla uváděná cena zboží nebo služeb zjevně nižší než obvyklá cena stejného zboží nebo služeb. Stav způsobený technickou chybou na straně prodávajícího. Jednalo by se totiž o smlouvu uzavřenou v rozporu s dobrými mravy, která je od počátku absolutně neplatná. Prodávající je povinnen po zjištění neprodleně o této skutečnosti informovat kupujícího a vrátit mu veškerá poskytnutá plnění.

Pokud kupující neodebral zboží v určeném termínu a místě je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náklady spojené s odesláním a vrácením zboží zpět.


SHODA S KUPNÍ SMLOUVOU: 

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. 

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována. 

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě odstoupení od smlouvy jsou strany si vrátit plnění v takové výši v jaké bylo původně poskytnuto (výrobek při vrácení prodávajícímu není poškozen a nejeví známky používání).

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 


PRÁVNÍ PODMÍNKY: 
Prodávající neposkytuje žádné záruky, pokud jde o přesnost či úplnost informací, a to ve vztahu k obchodovatelnosti nebo vhodnosti výrobků. 
Prodávající neodpovídá za škody způsobené vadou výrobků, protože je neuvedl na trh. Případné škody je nutno požadovat přímo u výrobce konkrétního zboží.
Prodávající neručí a nenese odpovědnost za tiskové chyby nebo opomenutí v obsahu či za aktualizaci informací zobrazených na stránkách.  
Fotodokumentace k výrobkům je pouze ilustrativní a prodávající neručí za chyby ve vyobrazení.  
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez oznámení provádět změny v informacích, materiálu, vybavení, technických podmínkách nebo v modelech výrobků.  
Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené přístupem na tyto stránky nebo na stránky odkazující.   
Prodávající nenese odpovědnost za obsah stránek, na které je odkazováno.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:  
Tyto obchodní podmínky jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách provozovatele www.elektro-garden.cz , v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.  
Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí s obsahem a podmínkami obchodního systému provozovaného na webových stránkách www.elektro-garden.cz platných v den odeslání objednávky, a to včetně ujednání o cenách.  
Současně kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byla uskutečněna svobodně a vážně, nikoli v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.   
Odesláním objednávky bere kupující současně na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy má prodávající dle §53, odst. 10 zákona č. 40/64 Sb. (Občanský zákoník) právo na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží. 

Výše uvedené obchodní podmínky vstupují v platnost dne 15. listopadu 2010