Váš nákupní košík

AMICA 2+2

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY AMICA 2+2 ROKY:

KONTAKTY 
Adresa pro odeslání této žádosti: Amica Commerce s.r.o., P.O.BOX 12, Rosice u Brna,

665 01, Česká republika.

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 103478, IČ:

27194469, DIČ: CZ27194469.

Kontakt ohledně zpracovávání těchto prodloužených záruk pro spotřebitele v České

Republice: +420 728 738 232.

Vyplněné formuláře zasílejte výhradně DOPORUČENĚ POŠTOU a to nejpozději do 30 dní 
od data zakoupení!

Žádosti zaslané po této lhůtě nebudou zpracovány. Formulář obdržíte současně se zbožím.

AKCE PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA PLATÍ DO 31.12.2016 ! 

ROZSAH PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY 
Prodloužená záruka není určena pro spotřebiče, které jsou využívány pro komerční použití a pro spotřebiče, které nejsou určeny pro český a slovenský trh. Prodloužená záruka se nevztahuje na: běžně opotřebené díly; plastové díly, např. madla, přihrádky, poličky v chladničce; zdroje světla a jejich krytů; těsnění; vizuální změny povrchu nebránící běžnému používání výrobku; mechanické poškození; poškození způsobené přírodními živly; poškození způsobené závadou v rozvodech energií (elektřina, plyn, voda); výrobek, do něhož bylo zasahováno jinou osobou, než autorizovaným technikem společnosti Amica s výjimkou připojení spotřebiče k elektřině, plynu nebo vodě dle

návodu k použití; byl-li výrobek používán pro jiné, než nekomerční použití; vady způsobené provozem spotřebiče v nevhodném prostředí; na části výrobku opotřebené zjevně nepřiměřeně k době jeho používání.

Prodloužená záruka není totéž jako zákonná záruka vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Proto Zákazník není oprávněn v rámci této Prodloužené záruky nárokovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. V případě neopravitelnosti výrobku bude zákazníkovi poskytnuta sleva na nový výrobek úměrná ke stáří a míře opotřebení neopravitelného výrobku, přičemž výši slevy určí Poskytovatel. Plnění v rámci prodloužené záruky poskytne výhradně autorizovaný servisní partner Poskytovatele uvedený v záhlaví této dohody, případně jiný autorizovaný
servis oznámený Poskytovatelem Příjemci. 

POSTUP A PODMÍNKY UPLATNĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY 
V případě závady výrobku v době prodloužené záruky je zákazník povinen obrátit se na

dispečink Autorizovaného servisu - tel. 518 324 555, 736 625 429. Následně je zákazník povinen předložit technikovi záruční list, certifikát k prodloužené záruce a prodejní doklad. 

DALŠÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ 
Způsob likvidaci neopravitelného výrobku a náklady s tím související budou předmětem dohody mezí Zákazníkem a Poskytovatelem. Doba prodloužené záruky se žádnou předcházející opravou neprodlužuje. V případě situace, která není popsána v těchto podmínkách, si Poskytovatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek této prodloužené záruky. FORMA VÝROBNÍHO ČÍSLA Výrobní číslo je v podstatě obdoba rodného čísla, je tedy jedinečné pro daný výrobek a nemůžeme jej zaměňovat s takzvaným EAN kódem (čárový kód), který charakterizuje pouze typ výrobku. EAN má 13 číslic a začíná většinou na 59… dle země dovozu, např.

5906006527211. Výrobní číslo má 14 číslic! 

KDE HO NAJDETE? 
Výrobní číslo je vždy uvedeno na obale spotřebiče, v záručním listě, který má dvě podoby a to: 1. mnohojazyčná knížka, na níž je na úvodní straně nalepen bílý výrobní štítek s údaji o spotřebiči a také s výrobním číslem a 2. list formátu A4, kde bývá číslo vytištěno a v poslední řadě je výrobní číslo vždy na každém výrobku konkrétně na výrobních štítcích, které se nachází přesně na těchto místech: Varná deska - spodní strana desky, Vestavná trouba – horní strana trouby, Odsavače - pod tukovým

filtrem.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
Zákazník svým podpisem stvrzuje, že všechny jím uvedené informace jsou správné, úplné, a že porozuměl všem podmínkám prodloužené záruky a bez výhrady s nimi souhlasí. Zákazník svým podpisem uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů ve smyslu zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a to výhradně za účelem vedení evidence zákazníků, kteří si zakoupili
prodlouženou záruku.

Amica Commerce s.r.o., P.O.BOX 12, Rosice u Brna, 665 01, Česká republika.
Copyright © 2005-2016, provozovatelem portálu ELECTRO GARDEN s.r.o. veškerá práva vyhrazena.
*Kontakt obchod elektro a hobby: Tábor, Bílkova 2939*

Máte dotaz, problém nebo potřebujete poradit?


KONTAKTUJTE NÁS
na tel. číslech
381 582 561
724 520 181


[Všechny kontakty zde]
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací
Rozumím.