Váš nákupní košík

OCHRANA ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujících jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu e-shopu www.elektro-garden.cz, tedy pro potřeby databáze, kterou spravuje společnost ELECTRO GARDEN s.r.o. Údaje nebudou zveřejněny či poskytnuty další osobě či nijak zneužity. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, a jsou nutné pro doručení zboží.

Osobní informace jsou Prodávajícím shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů, evidenci vyřízení objednávek, dodávek, reklamace apod.
Údaje uvedené v daňových dokladech jsou evidovány dle lhůt souvisejících zákonů České republiky.

Při nakládání s osobními daty se Prodávající zavazuje řídit zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace Kupujícího třetí osobě, Prodávající se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným Kupujícím. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů je následující: 00039303

Kupující využíváním služeb elektronického obchodu dává souhlas ke shromaždováním osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace Kupujícího, které se dále doplňují při provedení objednávky. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo požadovat vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Jednotlivé objednávky jsou po svém uzavření Kupujícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli elektronického obchodu.

Pokud byla vaše objednávky stornována a požadujete vymazat data z naší databáze, prosím zašlete požadavek na e-mailovou adresu info(at)electrogarden.cz. Do předmětu uveďte "Výmaz dat z objednávky č..."


Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Dokončit registraci/Potvrdit“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Copyright © 2005-2016, provozovatelem portálu ELECTRO GARDEN s.r.o. veškerá práva vyhrazena.
*Kontakt obchod elektro a hobby: Tábor, Bílkova 2939*

Máte dotaz, problém nebo potřebujete poradit?


KONTAKTUJTE NÁS
na tel. číslech
381 582 561
724 520 181


[Všechny kontakty zde]
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací
Rozumím.